Іван Нечуй-Левицький

2.6__nechuy.gifПри вивченні теми «Повсякденне життя українського народу в ІІ половині XІX», яскравим доповненням можуть слугувати уривки із творів «Кайдашева сім’я» та «Микола Джеря». Вони розкривають характерні риси менталітету українського народу, його традиції  та прагнення життя окремим, власним життям.

Увійшов в історію української літератури як видатний майстер художньої прози. Створивши ряд високохудожніх соціально-побутових оповідань та повістей, зобразивши в них тяжке життя українського народу другої половини XIX століття, показавши життя селянства й заробітчан, злиднями гнаних з рідних осель на фабрики та рибні промисли, І. Нечуй-Левицький увів в українську літературу нові теми й мотиви, змалював їх яскравими художніми засобами. На відміну від своїх попередників — Квітки-Основ'яненка та Марка Вовчка, він докладніше розробляв характери, повніше висвітлював соціальний побут, показував своїх героїв у гострих зіткненнях з соціальними умовами. У пореформений час ускладнювалися суспільні взаємини, виникали нові конфлікти між основними верствами населення.

Своєрідною рисою стилю Нечуя-Левицького є тонке поєднання реалістичної конкретності описів, великої уваги до деталей портретів та особистісних характеристик, побуту, обставин праці, особливостей мови та поведінки персонажів з живописною образністю, емоційністю, тяжінням до яскравих епітетів. Усе це разом ставить твори українського прозаїка в один ряд з творами найкращих тогочасних російських та західноєвропейських письменників і виводить українське письменство за межі побутовизму та етнографізму минулої, дошевченківської доби. Однією з питомих рис творчого стилю письменника є його тонкий гумор у так званих антиклерикальних творах

 

 

Тести для підготовки

1. Тести онлайн

2. Тести онлайн

3.ЗНО. Згадати все! Нечуй-Левицький. Панас Мирний  

 

Читаємо онлайн

1. «Іван Нечуй–Левицький. Твори»

2. «Іван Нечуй–Левицький. Зібрання творів у десяти томах»

3. «Іван Нечуй–Левицький. Кайдашева сім'я»

 

 

Відео- ресурс

1. «Микола Джеря»

2. «Кайдашева сім’я»

3. «Микола Джеря»

 

Список використаних джерел

1. МАУП. Міжрегіональна Академія управління персоналом. ЗНО – онлайн. [Електронний ресурс]

2. Освітній проект «На урок». [Електронний ресурс]

3. Іван Нечуй-Левицький. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО  [Електронний ресурс]

4. Вікіпедія [Електронний  ресурс]