1. Літописна Україна. Світ фантазії та мудрості (5-6 клас)

Літописна Україна. Світ фантазії та мудрості (5-6 клас)
Пропедевтичний курс історії в 5 класі спрямований на формування в учнів самоідентичності та почуття власної гідності на основі осмислення соціального й морального досвіду минулих поколінь, розуміння історії і культури України в контексті загального процесу.

Інтегрований курс історії (Всесвітня історія. Історія України) для 6 класу є першим систематичним курсом історії в середній школі. Його особливостями є, по-перше, інтегрований характер – давня історія України вивчається як складова всесвітньої історії; по-друге, вивчення історичного матеріалу здійснюється в широких хронологічних межах: від появи первісних людей до падіння Західної Римської імперії. Головними завданнями курсу є: сформувати в учнів  розуміння цивілізаційної значущості стародавнього періоду в історії України, Європи та світу в цілому;  сприяти формуванню засобами історії уміння вчитися впродовж життя, соціальну та громадянську компетентність, обізнаність у сфері культури тощо; формування  предметних (хронологічна, просторова, інформаційна тощо) компетентностей; розвивати пізнавальний інтерес учнів до минулого через створення умов для активної взаємодії між вчителем  і учнями; виконання учнями  творчих практичних завдань.

Зробити уроки історії більш яскравими, пізнавальними допоможуть міжпредметні зв’язки з іншими навчальними дисциплінами, наприклад, українською та зарубіжною літературою, де можна дізнатися  про роль художнього слова в житті людини; специфіку художнього образу; виникнення міфів, легенд і переказів, про легендарного Нестора Літописця; значення давнього літописання для нащадків; дотепність і мудрість прислів’їв і приказок.

Наприклад, можна використовувати розділ: «Світ фантазії та мудрості», тему:  «Міфи і легенди давніх українців», народні перекази. Учні мають  розуміти  роль і місце реального та фантастичного в житті,  роль міфів як первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки. У розділі: «Історичне минуле нашого народу», у  темі: «Літописні оповіді» учені дізнаються  про історичну і літературну пам’ятку «Повість минулих літ» та значення давнього літописання для нащадків.

 

Корисні посилання

 

1.1_kovalenko.gif 1.1_kovalenko6.gif 1.1_shchupak.gif