2. Середньовіччя та Україна. Про далекі минулі часи (7 клас)

Про далекі минулі часи  (7 клас)

Курс історії для 7 класу передбачає вивчення періоду Середньовіччя (VXV ст.).  Середньовіччя - це епоха, що закладає основи сучасної цивілізації. Продовжується робота із формуванням у здобувачів освіти критичного мислення, розуміння впливу історії на подальші події та сучасність; вихованню патріотизму, любові до України та поваги до історії, культури, традицій її сусідів, сприйняття базових людських цінностей.

Головними подіями цього періоду є утворення держави в слов’ян, які жили на теренах України; роль давньоруських князів в історії Русі – України; історичне значення прийняття християнства; підвищення значення окремих князівств в історії руських земель; монгольська навала; роль Галицько-Волинського князівства як правонаступниці Київської Русі; входження українських земель до інших держав. 

Мотивацією до навчання та вивчення історії середніх віків підсилюється тісним зв’язком та   знаннями, які учні отримають на уроках  мистецтва, зарубіжної та української літератури, де в билинах та життєписах  різних історичних осіб, які ми знаходимо в літописах, поетично відображаються історія Київської Русі, на прикладах якої  діти  навчаються поважати загальнолюдські чесноти, родинні цінності, героїзм і відданість вітчизні.

Вплив Середньовічної доби ми відчуваємо і сьогодні – у сучасних містах і селищах, що розвинулися із середньовіччя; назв минулої доби; походження сучасних народів і мов; вплив культури гуманізму та Відродження.

Вивчення   історії грунтується  на літературних прикладах, творах мистецтва та архітектури. Своєрідністю та особливістю середньовічного суспільства є неоднозначний спосіб мислення людини цієї доби, яка сприймала  світ, що її оточував, події, процеси та явища як продовження «Небесного сценарію», викладеного у Священному Писанні, від створення Світу до його Кінця. Для людини цієї епохи біблійні сюжети були такою ж реальністю, як і щоденні практики. З огляду на це, вчинки середньовічних володарів, їхнє відображення в текстах літописів набували додаткового значення – «своєрідного продовження Божого провидіння». Яскравим прикладом цього є літописи, особливо зведення  «Повісті минулих літ». У ньому згадується імена 12 синів Володимира Великого, що стало прямою аналогією на біблійний сюжет із 12 апостолами та Ісусом Христом, та підкреслювали значення хрещення для розвитку Київської Русі.

 

Корисні посилання

1.2_m_shchenko.gif  1.2_oporn_.gif