3. Нова доба та Україна. Давня та нова українська література (8-9 клас)

 Кінець XV – початок XVIII ст.

Історії України  цього періоду  присвячена подіям, явищам та процесам української ранньомодерної історії – від кінця XV до кінця XVIII ст. Комплексним показником рівня історичної освіти є історична компетентність учнів, тобто здатність пізнавати минуле, заснована на знаннях, ціннісних орієнтирах і досвіді, набутих під час навчання.  У  8 класі  головним завданням є  надання знань про соціально-економічні, політичні, культурно-духовні явища і процеси на території України;  формувати цілісне уявлення про період від кінця XV ст. до кінця XVIII ст.

На рубежі між середньовіччям та новими часами в історії України знаковим явищем стала Люблінська унія 1569 р. між Великим князівством Литовським і Королівством Польським, з’являється нова суспільна сила — козацтво. Після Люблінської унії більша частина українських земель об’єдналася політично в межах Речі Посполитої. Це сприяло інтегруванню України в політичний, економічний та культурний простір Європи.  Берестейська церковна унія сприяла появі нової церкви на теренах українських земель – греко – католицької, появі нового  напрямку  літератури  - полемістичної та виникнення нових навчальних закладів.

У XVII - XVIII столітті великою подією стала Національно – визвольна війна 1648 – 1657 років  та «Доба Руїни». Події цього періоду історії яскраво відображені в українській літературі. Це розділи: «Українські народні думи», «Усна народна творчість, «Українські історичні пісні»;  теми: українські народні думи, «Маруся Богуславка», українські історичні пісні «Чи не той то Хміль», «Ой Морозе, Морозенку».

Здобувачі освіти  на уроках історії та української літератури усвідомлюють, що любов до вітчизни – одна з найбільших людських чеснот, розуміють значення і функції пісні в житті українського народу; знають історичні відомості про часи, змальовані в піснях ; розповідають про національних героїв, яких змальовано в них, розуміють   роль лицарів-оборонців рідної землі від іноземних загарбників.

 

 Кінець ХVІІІ - початок ХІХ ст. 

Історія України у ХІХ столітті  покликана   розкрити вир  подій, явищ і процесів, що відбувалися на українських землях упродовж «довгого» ХІХ століття, сформувати в учнів знання та розуміння особливостей розвитку України у складі Російської й Австрійської (Австро-Угорської) імперій, проявів модернізації та їхнього впливу на соціально-економічне, політичне, культурне і повсякденне життя населення України. ХІХ століття – це час входження українських територій до складу Російської імперії, існування козацьких формувань після ліквідації Запорозької Січі (Задунайська січ, Азовське козацьке військо, Чорноморське / Кубанське козацьке військо), час початку індустріальної революції в Україні, діяльності осередків національного та опозиційних рухів, Кирило-Мефодіївського братства. Це доба найбільших соціальних виступів першої половини ХІХ століття: селянські виступи під проводом Устима Кармелюка на Поділлі, повстання військових поселенців на Харківщині, селянські рухи «Київська козаччина» і «Похід у Таврію за волею». Це доба утворення перших українських політичних партій, це перша російська революція 1905–1907 років, впровадження загального виборчого права в Австро-Угорській імперії, створення українських національно-культурних і військово-спортивних організацій, період проведення аграрної реформи Петра Столипіна.

Яскравим доповненням до вивчення історії України цього періоду є міжпредметні зв’язки з українською літературою. Так, при вивчення  теми «Початок національного відродження на українських землях» можна використовувати розділ «Українська література доби Ренесансу і доби Бароко»,  тема: «Історія Русів», розділ: «Нова українська література» , тема: «Іван Котляревський «Енеїда», «Наталка Полтавка»; розділ: «Література українського романтизму», де учень розуміє зв'язок між ідеями Просвітництва, романтизмом та діяльність осередків національного відродження в Наддніпрянській Україні. Розділ: «Тема жіночої долі у творчості Тараса Шевченка», тема: «Катерина», «Наймичка», «У нашім раї на землі…» можна використовувати при проведенні практичного заняття з теми «Тарас Шевченко та українській національний рух». Таким чином,  в учнів розвивається вміння  шанобливого  ставлення  до жінки в усіх її іпостасях (жінка-мати, жінка-кохана), усвідомлення того , що жінка – уособлення краси на Землі.

Одним з учасників Кирило – Мефодіївського товариства був письменник, педагог, професор Пантелеймон Куліш. Саме його творчості присвячений  розділ: «Пантелеймон Куліш «Чорна рада», де учні  усвідомлюють  значення ініціативності, наполегливості й працьовитості для досягнення поставленої мети, розуміють важливість прагнення до справедливості, лицарства, щирості, вірності почуттю й обов’язку.

А в розділі: «Українська поезія другої половини ХІХ ст.», тема: «Українська поезія другої половини ХІХ ст.» вивчається творчість  Івана Франка, Лесі  Українки.

Розуміння поезії як сповіді душі, вияву найсокровенніших думок і почуттів людини, протиставлення поезії та бездуховності, можна використовувати  при вивченні теми  «Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ – на початку ХХ століття».

 

Корисні посилання

 

1.3_parhomenko.gif 1.3_kozatska_doba.gif  1.31_9slonovska.gif  1.31_9tkachuk.gif