Корисні посилання

Відео-ресурси
1. Люблінська унія
2. Брестська церковна унія  
3. Виникнення  козацтва   
4. Козацькі повстання кінця XVI ст.
5. Доба героїчних походів 
6. Козацькі повстання початку XVII ст.  
7. Національно–визвольна війна 1648 – 1657 рр.   
8. Доба Руїни   
9. Правобережжя та західноукраїнські землі в другій половині XVIII ст.  
10. Культура України XVI ст.      
11. Культура України XVIІ  - XVIII ст.       
12. Українські історичні пісні
13. Історичні пісні
14. Історична пісня "Ой Морозе, Морозенку"
15. "Чи не той то Хміль" та "Ой Морозе, Морозенко"
 

1. Українські землі у складі російської імперії наприкінці ХVІII -  у першій половині XIX  століття 

2. Українські землі в складі Австрійської імперії  у ХІХ столітті    

3. Кирило -  Мефодіївське братство 

4. Постать Т.Г. Шевченка в національно – визвольному русі 

5. Масонство і декабристи

6. Діяльність «Руської трійці»

7. Національно -  визвольний рух у період Європейської революції 1848 – 1849 роках   

8. Повсякденне життя та культура України наприкінці XVIIIXIX століття

9. Україна і Східна ( Кримська) війна 

10. Ліквідація кріпацтва та реформи 1860 – 1870 -х років
11. Визвольний рух у 1860 – 1890 – х роках

12. Основні течії українського суспільно – політичного руху в 1850 – 1860 – х роках 
13. Утворення українських політичних партій Галичини 

14. Соціально – економічний  розвиток Наддніпрянщини у 1900 – 1914 роках

15. Суспільно – політичне життя Наддніпрянщини ХІХ - ХХ  столітті 

16. Революція 1905 – 1907 років в Україні та її наслідки   

17. Наростання національного руху в Західній Україні в 1900 – 1913 роках 

18. Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ – на початку ХХ століття   

19. Українська література доби ренесансу і доби бароко    

20. Українська література доби Ренесансу     

 

Тестові завдання для самоконтролю
1. Українські землі у XVI ст
2. Українські землі у XVI ст. 
3. Культура України XVI ст.
4. Українські землі у XVII ст. 
5. Українські землі у XVIII  ст. 
6. Пісні Марусі Чурай "Віють вітри, віють буйні", "Засвіт встали козаченьки"
 

1. Українські землі у І половині ХІХ столітті 

2. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ століття   

3. Наддніпрянська Україна на початку ХІХ ст. Початок українського національного відродження 

4. Початок українського національного відродження. Російський та польський рухи в Наддніпрянській Україні в І половині ХІХ століття   

5. Європейська революція 1848–1849 рр. в західноукраїнських землях 

6. Українські землі на початку ХХ століття

7. Кирило-Мефодіївське братство

8. Діяльність та доля Кирило-Мефодіївського братства у контексті життя і творчості Тараса Шевченка      

 


Завдання для тематичного контролю
1. Тематичне оцінювання  з теми : « Українські землі в XVI ст.»
2. Тематичне оцінювання  з теми « Національно – визвольна війна українського народу середини  XVII cт.»
3. Тематичне оцінювання з теми «Українські  землі наприкінці 50-х рр. XVII  - на початку XVIII ст.»
4. Тематичне оцінювання з теми «Українські  землі у  20- 90-х рр.  XVIII ст.»
5. Тестові завдання. Пісні Марусі Чурай 
6. Тестові завдання. Усна народна творчість   
7. Тестові завдання. Усна народна творчість. Підготовка до ЗНО  
8. Історичні пісні. Думи
 

1. Тематичне оцінювання з теми  « Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVIII - у першій половині ХІХ столітті» 

2. Тематичне оцінювання з теми: «Західноукраїнські землі в cкладі Австро-Угорської імперії в другій половині ХІХ століття» 

3. Тематичне оцінювання з теми  « Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ століття» 

4. Тематичне оцінювання з теми: «Українські землі в складі Російської імперії в ІІ половині ХІХ століття» 

5. Семестрова контрольна робота (за І семестр)

6. Тематичне  оцінювання з теми "Культура України І половини ХІХ століття" 

7. Кирило-Мефодіївське братство 

 

Інтерактивні вправи
1. Гетьмани     
2. Пазл « Українські землі у 16 ст» 
3. Гра « Українські землі у складі Речі Посполитої у 16 – 1 половині 17 ст»    
4. Кросворд « Національно – визвольна війна українського народу XVII ст» 
5. Літературний диктант "Усна народна творчість".
6. Літературні диктанти 

1. Методика організації та проведення рольової гри - історичні дебати при вивченні теми : "Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин першої третини XIX ст." : історія України, 9 клас

2. Цікаві факти. Кирило-Мефодіївське братство коротко    


Презентації
1. Українські землі у складі інших держав кінця 15 – 1 половини 16 ст
2. Суспільно – політичне життя українських земель у 16 ст. 
3. Суспільно – економічне та воєнно – політичне становище українських земель у XVI ст.
4. Причини та передумови Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ століття
5. Доба Руїни
6. Національно – визвольні рухи на західноукраїнських землях у 2 половині XVIII ст. 
7. Презентація. "Українські історичні пісні" 
8. Презентація "Історичні пісні"

1. Від етносу до нації 

2. Ліквідація кріпосного права та адміністративні реформи 60- 70 – х років 

3. Соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України у другій половині ХІХ століття 

4. Початок громадівського руху в Україні 

5. Громадська опозиція російському царизму в Україні. Соціальні протести. Початок національного відродження 

6. Особливості розвитку культури на українських  землях  в кінці ХІХ – початку ХХ століть  

6. Кирило-Мефодіївське братство та роль Т.Г.Шевченка

8. "Кирило-Мефодіївське братство" 

9. Початок українського національного відродження    

10. "Українська література ренесансу і бароко"

   

Список використаних джерел
1. Всеосвіта – Національна освітня платформа .[ Електронний ресурс]
2. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія України . Підручник для 8 класу для загальноосвітніх навчальних закладів. Харків. Видавництво « Ранок»,  2016.
[ Електронний ресурс]
3. Історія України. Всесвітня історія. Навчальна програма  для загальноосвітніх шкіл 5 – 9 класи.- Міністерство  освіти і науки . 2017 рік. [ Електронний ресурс]
4. MyShared.ru4. [ Електронний ресурс]   
5. Освітній проект « На урок». [ Електронний ресурс]
6. Український Ерудит : тести й вікторини для всієї України. [Електронний ресурс]

7. Н.О. Крижова .Атлас « Шляхами Великого Кобзаря» [Електронний ресурс ]

8. Історія України. Всесвітня історія. Навчальна програма  для загальноосвітніх шкіл 5 – 9 класи.- Міністерство  освіти і науки . 2017 рік. [Електронний ресурс]
9. Методика організації та проведення рольової гри - історичні дебати при вивченні теми : "Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин першої третини XIX ст." : історія України, 9 клас, [Електронний ресурс] 

10. Освітній проект « На урок». [Електронний ресурс]
11. «Тарас Шевченко « Три літа» [Електронний ресурс ]

12. «Тарас Шевченко Кобзар. Літературно–художнє видання до 200 – річчя від дня народження Тараса Шевченка» [Електронний ресурс]

13. Підручник для 9 класу для загальноосвітніх навчальних закладів. [Електронний ресурс]

14. Довідка . [Електронний ресурс]      

15. Тести для самоконтролю [Електронний ресурс]       

16. Ютуб        .

17. Українська література 5–9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів    
18. Святим дивом сяють храми Божі: храми України в малярстві, поезії, прозі Шевченка